понедељак, 30. мај 2016.

Logoped Beograd

Logoped Beograd

Logopedski centar Emilija Milanović


Profesionalan, sveobuhvatan i individualni pristup svakom pojedincu sa problemom u govorno-jezičkoj komunikaciji naš je osnovni princip. Pristup Centra je u skladu sa problematikom, uzrastom i potrebama osobe koja dolazi na terapiju. Kroz svoje školovanje, edukaciju, dodatnu edukaciju, životno i stručno iskustvo sam shvatila da je nauka tu da nas usmeri ali da je svaka osoba ličnost za sebe koju pre svega treba da razumemo da bi joj pomogli da shvati, prelomi i savlada prepreke koje ima. Specifičnost logopedskih usluga je da nisu potrebne sada i odmah, ali tu zapostavljamo drugu nevidljivu stranu: neadekvatna govorno-jezička komunikacija ostavlja frustrirajuće posledice na pojedinca koji ne uspeva da se iskaže kako bi želeo i kako bi trebalo.

Pružamo najsistematičniji pristup logopedske dijagnostike i terapije za:
  • decu sa usporenim psihomotornim razvojem
  • decu sa kašnjenjem i usporenim razvojem govora i jezika ( razvojna disfazija )
  • decu i odrasle sa nepravilnim izgovorom glasova ( dislalija )
  • decu i odrasle sa problemom mucanja
  • decu koja imaju smetnje u savladavanju čitalačkih i pisačkih sposobnosti ( razvojna disleksija i disgrafija )
  • decu i odrasle koji imaju poremećaj glasa ( disfonija )
  • decu sa poremećajem pažnje i pamćenja deca sa intelektualnom ometenošću

Koristimo metode koje su zasnovane na postupnosti, uzlaznosti i koje prate prirodan razvoj sposobnosti.

Razuslovljavanje, učenje, i na kraju, korišćenje pravilnih govornih modela i ponašanja naš je zajednički cilj.

Logoped Beograd - Logopedski centar Emilija Milanović

Kontakt Telefon: 063/ 70 40 671 ; 011/ 355 86 64

Email: logoped.emilija@gmail.com

Web-site: http://www.logoped-emilija.com

Adresa: Požeška 140, Banovo brdo, Beograd

Radno vreme: pon – pet 9 do 20h sub i ned 12 do 19h